Struktura klubu

Struktura Klubu

Prezes: Dominik Szarek

Administracja i Finanse: Mateusz Dzik

Współpraca Biznesowa: Karol Kasprzyk, Maciej Pacholec

Red. Nacz. Programu Meczowego: Michał Cierniak

Koordynator drużyny: Karol Piwoński

Trener I Drużyny: Rafał Kafel

Dzień Meczowy i Rozwój Społeczności: Szczepan Janus

Social media: Szymon Nawrocki

Eventy: Marcin Giza

Zapraszamy do zakupu naszych nowych koszulek!

Zamówienie złożysz na stronie http://www.powercanvas.pl/fairant